Welkom bij Telmee

Welke soorten dieren en planten komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Gaan ze voor-of achteruit en waardoor? Dit zijn vragen waar wij ons als landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) dagelijks mee bezig houden. Dat kunnen wij alleen doordat duizenden vrijwilligers hun waarnemingen aan ons doorgeven.

Ook uw waarnemingen helpen ons om deze vragen te beantwoorden. Voer uw waarnemingen daarom in op Telmee, het invoerportaal van de PGO's. Zo draagt u bij aan de kennisontwikkeling over de natuur in Nederland.

Enquête voor waarnemers

De Radboud Universiteit Nijmegen is een onderzoek gestart naar de motivaties van waarnemers en hun mening over data delen. Langs deze weg willen wij u vragen om de enquête in te vullen.

De enquête gaat in op de werkwijze van het doen van waarnemingen, de motivatie om dit te doen, en de meningen over het gebruik van de gegevens die verzameld worden. Het onderzoek is gericht op waarnemers. Daaronder wordt verstaan: iedereen die wel eens een waarneming van een plant, dier of paddenstoel doorgeeft, al of niet in het kader van een project of (meet)programma. Of u nou elke dag op een vaste plek waarnemingen doet, af en toe een losse waarneming doorgeeft, of één keer per jaar meedoet met een tuintelling.

Mocht u tot deze groep behoren, dan willen wij u vragen deze enquête in te vullen. U kunt de enquête hier invullen. Uw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Geef uw waarnemingen nu mobiel door:
gebruik WebObs voor Telmee!